Easy-Mix PE-PP 45
Easy-Mix PE-PP 45 Verkleben von Garagentoröffnern aus PP

Easy-Mix PE-PP 45

  • 10660045    |    VPE: 1
  • 4024596078966
    • fast
    • high strength
    • process-safe
45 ml
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!
bez DPH | s DPH
62,88 €

s DPH, + doprava

Obsah: 45 ml (139,73 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Easy-Mix PE-PP 45 is a two-component construction adhesive on the basis of methyl acrylate. It is in particular suitable for structural, high-strength bonding of Iow energy plastics like PE, PP and TPE.
O-krúžok, lepiaca sada O-krúžok, lepiaca sada
Obsah 1 package(s)
61,99 €
Easy-Mix S 50 Easy-Mix S 50
Obsah 50 ml (55,24 € / 100 ml)
27,62 €
Easy-Mix RK-7200 Easy-Mix RK-7200
Obsah 50 g (75,44 € / 100 g)
37,72 €

Nebezpečenstvo
Resin
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H360 - Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H302 - Škodlivý po požití.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

H341 - Podozrenie, že sp�

Naposledy prezerané