WEICON GL

  • 10700005    |    VPE: 1
  • 4024596080129
    • tekutý | minerálne-plnený | mimoriadne odolný proti opotrebovaniu | odolný proti teplotám do +180°C (+356°F)

:

bez DPH | s DPH
120,96 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kg (241,92 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3

Systém epoxidovej živice WEICON GL poskytuje vysokú odolnosť proti oteru, a slúži ako ochrana proti opotrebovaniu silne zaťažených povrchov. Je tekutý, má vysokú počiatočnú pevnosť, je plnený minerálmi, a odolný proti chemikáliám. Je zvlášť vhodný na obloženie silne namáhaných plášťov čerpadiel, ako ochrana proti opotrebovaniu klzných ložísk, žľabov, lievikov a potrubí a na opravy odliatkov, ventilov a lopatiek ventilátorov. Produkt sa môže použiť pri výrobe prístrojov a zariadení, strojov a v mnohých iných priemyselných odvetviach. WEICON GL je vhodný aj na vytvorenie systémovej štruktúry v kombinácii s WEICON Keramik BL. Vďaka rozdielnym farbám oboch ochranných systémov proti opotrebovaniu je možné pri vizuálnych kontrolách ľahko určiť stupeň opotrebovania.
WEICON F WEICON F
Obsah 0.5 kg (120,96 € / 1 kg)
60,48 €
WEICON F2 WEICON F2
Obsah 0.5 kg (120,96 € / 1 kg)
60,48 €
WEICON BR WEICON BR
Obsah 0.5 kg (186,00 € / 1 kg)
93,00 €

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H302 + H332 - Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané