VA 8312
VA 8312
VA 8312 O-Ring Verklebung

VA 8312

 • 12200030    |    VPE: 1
 • 4024596019556
  • kyanoakrylátové lepidlo pre gumu a plasty
  • nízka viskozita
  • veľmi rýchle
  • vytvrdnutie
  • certifikát ISEGA

:

WEICON Contact VA 8312 má nízku viskozitu (20-40 mPa s) a veľmi rýchlo vytvrdzuje. VA 8312 je vhodné na lepenie rôznych gumových materiálov, ako je plná, alebo penová guma, plasty a elastoméry EPDM. V kombinácii s WEICON CA-Primer, je VA 8312 tiež vhodné pre polyolefíny (PE-polyetylén, PPpolypropylén). V kombinácii s WEICON Contact plnič, je VA 8312 vhodné na okamžité lepenie a vyplňovanie trhlín, rýh, otvorov a nerovností.

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Naposledy prezerané