VA 1500
VA 1500
VA 1500 Verkleben von Abrollspulen aus ABS

VA 1500

  • 12150030    |    VPE: 1
  • 4024596019594
    • kyanoakrylátové lepidlo pre gumu
    • a plasty
    • vysoká viskozita
    • pomaly vytvrdzujúce

:

bez DPH | s DPH
19,86 €

s DPH, + doprava

Obsah: 30 g (66,20 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Contact VA 1500 je vhodné pre lepenie pórovitých a savých materiálov, ako je drevo, korok, koža, keramika a možno ho tiež použiť na lepenie gumy a plastov. VA 1500 možno použiť v mnohých oblastiach priemyslu.

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Naposledy prezerané