VA 1401
VA 1401
VA 1401 Kleben von Stoff – Label auf PVC Grundkörper

VA 1401

 • 12054030    |    VPE: 1
 • 4024596019587
  • kyanoakrylátové lepidlo
  • pre gumu a plasty
  • stredná
  • viskozita
  • rýchle vytvrdnutie

:

bez DPH | s DPH
23,90 €

s DPH, + doprava

Obsah: 30 g (79,67 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Contact VA 1401 má strednú viskozitu (100-150 mPa s) a rýchlo vytvrdzuje. Vykazuje dobré vytvrdnutie na tkaninách, papieri, lepenke, kartóne, na penovej gume a veľkoporéznych elastoméroch. VA 1401 je univerzálny typ na lepenie kovov, plastov a gumy vzájomne aj medzi sebou.WEICON Contact VA 1401 má strednú viskozitu (100-150 mPa s) a rýchlo vytvrdzuje. Vykazuje dobré vytvrdnutie na tkaninách, papieri, lepenke, kartóne, na penovej gume a veľkoporéznych elastoméroch. VA 1401 je univerzálny typ na lepenie kovov, plastov a gumy vzájomne aj medzi sebou.

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Naposledy prezerané