VA 1401
VA 1401
VA 1401 Kleben von Stoff – Label auf PVC Grundkörper

VA 1401

 • 12054030    |    VPE: 1
 • 4024596019587
  • kyanoakrylátové lepidlo
  • pre gumu a plasty
  • stredná
  • viskozita
  • rýchle vytvrdnutie

:

bez DPH | s DPH
24,32 €

s DPH, + doprava

Obsah: 30 g (81,07 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Contact VA 1401 má strednú viskozitu (100-150 mPa s) a rýchlo vytvrdzuje. Vykazuje dobré vytvrdnutie na tkaninách, papieri, lepenke, kartóne, na penovej gume a veľkoporéznych elastoméroch. VA 1401 je univerzálny typ na lepenie kovov, plastov a gumy vzájomne aj medzi sebou.WEICON Contact VA 1401 má strednú viskozitu (100-150 mPa s) a rýchlo vytvrdzuje. Vykazuje dobré vytvrdnutie na tkaninách, papieri, lepenke, kartóne, na penovej gume a veľkoporéznych elastoméroch. VA 1401 je univerzálny typ na lepenie kovov, plastov a gumy vzájomne aj medzi sebou.
Lepidlo v spreji Lepidlo v spreji
Obsah 0.5 l (28,72 € / 1 l)
14,36 €
Lepidlo v spreji - extra silné Lepidlo v spreji - extra silné
Obsah 0.5 l (29,74 € / 1 l)
14,87 €
Contact GEL Contact GEL
Obsah 30 g (86,53 € / 100 g)
25,96 €

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Naposledy prezerané