VA 8406
VA 8406
VA 8406 Einkleben von Gummieinlagen in Handgriffe für Kreissägen
VA 8406

VA 8406

 • 12204030    |    VPE: 1
 • 4024596019563
  • kyanoakrylátové lepidlo pre gumu
  • a plasty
  • certifikát ISEGA
  • nízka
  • viskozita
  • veľmi rýchle vytvrdnutie

:

WEICON Contact VA 8406 má nízku viskozitu (20-50 mPa s) a veľmi rýchlo vytvrdzuje. Je vhodný pre fixáciu a lepenie rôznych gumových materiálov, ako je plná, alebo penová guma, plasty a elastoméry EPDM, pri ktorých sa vyžaduje rýchla fixácia. Lepidlo je certifikované podľa ISEGA a môže sa používať ako lepidlo v potravinárskej technológii. V kombinácii s WEICON CAPrimer možno VA 8406 použiť aj pre polyolefíny (PEpolyetylén, PP-polypropylén), PTFE a silikóny.

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Naposledy prezerané