VM 20

  • 12300030    |    VPE: 1
  • 4024596000042
    • kyanoakrylátové lepidlo na kovy
    • nízka viskozita
    • veľmi rýchle vytvrdnutie

:

bez DPH | s DPH
25,10 €

s DPH, + doprava

Obsah: 30 g (83,67 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Contact VM 20 má nízku viskozitu (20- 40 mPa s) a vytvrdzuje veľmi rýchlo. Je vhodný pre lepenie všetkých kovov, zvlášť pri lepení lícovaných dielov pri sériovej výrobe. VM 20 možno použiť v priemysle obrábania kovov, pri stavbe strojov a prístrojov a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.
HT 300 HT 300
Obsah 0.31 l (89,74 € / 1 l)
27,82 €
Flex 310 PU Flex 310 PU
Obsah 0.3 l (75,60 € / 1 l)
22,68 €
Flex+bond® Flex+bond®
Obsah 85 ml (17,71 € / 100 ml)
15,05 €

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Naposledy prezerané