VA 110

 • 12052030    |    VPE: 1
 • 4024596032739
  • kyanoakrylátové lepidlo pre
  • špeciálne požiadavky
  • stredná
  • viskozita
  • dlhšia doba vytvrdnutia
  • schválenie pre pitnú vodu

:

bez DPH | s DPH
44,30 €

s DPH, + doprava

Obsah: 30 g (147,67 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

Produkt je certifikovaný NSF v súlade s normou ANSI 61 - pre pitnú vodu a systémové komponenty. VA 110 tiež spĺňa najvyššie štandardy a tak môže byť použité v citlivých oblastiach, ako vo farmaceutickom priemysle, pri výrobe kozmetických prípravkov, v potravinárskom priemysle, pri výrobe hračiek alebo šperkov. Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu a výslednému schváleniu NSF môže výrobok prispieť k zlepšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.
Contact GEL Contact GEL
Obsah 30 g (107,37 € / 100 g)
32,21 €
VA 2500 HT VA 2500 HT
Obsah 30 g (147,67 € / 100 g)
od 44,30 €
VA 1403 VA 1403
Obsah 30 g (132,57 € / 100 g)
od 39,77 €

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Naposledy prezerané