VA 2500 HT
VA 2500 HT
VA 2500 HT Einkleben von EPDM-Profilen in Aluschienen

VA 2500 HT

 • 12550030    |    VPE: 1
 • 4024596019600
  • kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne
  • požiadavky
  • odolné proti vysokým
  • teplotám
  • veľmi vysoká viskozita

:

bez DPH | s DPH
44,30 €

s DPH, + doprava

Obsah: 30 g (147,67 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Contact VA 2500 HT je veľmi vysoko viskózny typ (2000-3000 mPa s) a odolný teplote od -50°C (-58°F) do +140°C (+284°F). Vytvrdzuje pomaly so zostatkovou elasticitou a má vynikajúcu rázovú odolnosť a odolnosť proti odlúpnutiu. Vďaka vytvrdnutiu s trvalou zostatkovou elasticitou je WEICON Contact VA 2500 HT vhodný najmä pre premenlivé klimatické podmienky. VA 2500 HT je vhodný pre lepenie najrôznejších gumových materiálov, plastov a pre spoje plast / kov.
Contact GEL Contact GEL
Obsah 30 g (107,37 € / 100 g)
32,21 €
VA 1401 VA 1401
Obsah 30 g (100,33 € / 100 g)
od 30,10 €
VA 1403 VA 1403
Obsah 30 g (132,57 € / 100 g)
od 39,77 €

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Naposledy prezerané