VA 1408
VA 1408
VA 1408 Verkleben von Ohrsteckern (Optische Verklebung ohne Ausblühen)

VA 1408

  • 12253030    |    VPE: 1
  • 4024596019822
    • kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky
    • nízka viskozita
    • slabý zápach a slabý „výkvet“
    • veľmi rýchle vytvrdnutie

:

WEICON Contact VA 1408 má nízku viskozitu (20- 40 mPa s) a zníženú tvorbu „výkvetu“. Rýchlo vytvrdzuje, je takmer bez zápachu a po vytvrdnutí menej citlivý na vlhkosť. Produkt je vhodný pre čisté a opticky pôsobivé lepené spoje rôznych materiálov.
Naposledy prezerané