VA 180 HT

 • 12750030    |    VPE: 1
 • 4024596061418
  • Kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky
  • odolné proti vysokej teplote
  • rýchle vytvrdnutie
  • stredná viskozita
  • slabý zápach

:

bez DPH | s DPH
50,66 €

s DPH, + doprava

Obsah: 30 g (168,87 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Contact VA 180 HT je priehľadné kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky. Je odolný proti vysokým teplotám až do +180°C, rýchle vytvrdnutie, je stredne viskózny a má slabý zápach. Kyanoakrylátové lepidlo je zvlášť vhodné na fixáciu dielov, ktoré sú vystavené silným výkyvom teplôt, napríklad v blízkosti bežiacich motorov. WEICON Contact VA 180 HT sa môže používať v mnohých priemyselných odvetviach, napríklad pri stavbe svietidiel a osvetľovacích telies, pri výrobe kuchynských a elektrických spotrebičov, alebo v oblastiach, kde sa vyžadujú vysoké teploty a vyžaduje sa rýchle riešenie.
Contact GEL Contact GEL
Obsah 30 g (107,37 € / 100 g)
32,21 €
VA 2500 HT VA 2500 HT
Obsah 30 g (147,67 € / 100 g)
od 44,30 €
VA 1403 VA 1403
Obsah 30 g (132,57 € / 100 g)
od 39,77 €

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Naposledy prezerané