AN 306-03
AN 306-03
AN 306-03 Ritzel in Lager eines Elektromotors einkleben
AN 306-03

AN 306-03

  • 30603150    |    VPE: 1
  • 4024596020804
    • spájanie ložísk
    • hriadeľov a púzdier

:

bez DPH | s DPH
43,55 €

s DPH, + doprava

Obsah: 50 ml (87,10 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

nízka viskozita vysoká pevnosť ťažko demontovateľný
AN 306-48 AN 306-48
Obsah 50 ml (87,10 € / 100 ml)
43,55 €
AN 306-40 AN 306-40
Obsah 50 ml (87,10 € / 100 ml)
43,55 €
AN 306-38 AN 306-38
Obsah 50 ml (87,10 € / 100 ml)
43,55 €

Nebezpečenstvo
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané