Plastic-Bond

  • 10565024    |    VPE: 1
  • 4024596021085
    • veľmi dobrá priľnavosť na plastoch
    • - vysoká pevnosť - odolný proti
    • úderu
    • zvyšková pružnosť

:

bez DPH | s DPH
20,57 €

s DPH, + doprava

Obsah: 24 ml (85,71 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Plastic-Bond is a solvent-free structural adhesive with very good adhesion to plastics, aluminum, steel and much more. The adhesive is suitable for static as well as dynamic loads, has a high impact and peel strength and a maximum gap filling capacity of 5 mm.

Plastic-Bond is particularly suitable for structural bondings where high strength connections are required. It has a high viscosity and is suitable for processing on vertical surfaces.

The structural adhesive is universally applicable and can be used, for example, in plastics technology, in metal construction, in car body and vehicle construction, in mechanical engineering, in electrical engineering, in wood processing or in construction works at exhibitions.

Epoxidové minútové lepidlo Epoxidové minútové lepidlo
Obsah 24 ml (57,96 € / 100 ml)
od 13,91 €
O-krúžok, lepiaca sada O-krúžok, lepiaca sada
Obsah 1 package(s)
76,37 €
Easy-Mix RK-7200 Easy-Mix RK-7200
Obsah 50 g (97,96 € / 100 g)
48,98 €

Nebezpečenstvo
Resin
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H412 - Škodlivý pre vodné or
Hardener
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Naposledy prezerané