Easy-Mix RK-7100
Easy-Mix RK-7100
Easy-Mix RK-7100 Bonding of ceiling lining in trams

Easy-Mix RK-7100

  • 10566050    |    VPE: 1
  • 4024596030643
    • Rýchle vytuhnutie
    • vysoká pevnosť
    • s vysokou pevnosťou na úder
    • s trvalou zvyškovou pružnosťou

:

bez DPH | s DPH
40,68 €

s DPH, + doprava

Obsah: 50 g (81,36 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Easy-Mix RK-7100 can be used to bond numerous materials such as plastics, metals and ceramics to themselves and among. It is particularly convenient for structural bondings if high-strength connections are required. The adhesive is very viscous and is therefore suitable also for applications on vertical surfaces.

WEICON Easy-Mix RK-7100 can be used universally and, for example, in plastics technology, metal construction, car body and vehicle construction, machine construction, electrical engineering, model and mould making and in trade show and exhibition construction.

O-krúžok, lepiaca sada O-krúžok, lepiaca sada
Obsah 1 package(s)
76,37 €
Easy-Mix S 50 Easy-Mix S 50
Obsah 50 ml (53,24 € / 100 ml)
26,62 €
Easy-Mix RK-7200 Easy-Mix RK-7200
Obsah 50 g (97,96 € / 100 g)
48,98 €

Nebezpečenstvo
Resin
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H412 - Škodlivý pre vodné organiz
Hardener
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Naposledy prezerané