RK-1300
RK-1300
RK-1300 Verkleben von Handlaufendstücken (Edelstahl / Edelstahl)
RK-1300
RK-1300
RK-1300

RK-1300

  • 10560060    |    VPE: 1
  • 4024596000424
    • Pastovité
    • vysokopevné
    • rýchle vytvrdnutie
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
34,03 €

s DPH, + doprava

Obsah: 60 g (56,72 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON RK-1300 Structural Adhesive has high impact, peel, and shear strength.

The system consists of adhesive and activator which are used in the “no mix” procedure. This makes processing easier by eliminating mixing procedures. The product is particularly suitable for bonding large surfaces of many different materials such as metals, ferrites and rigid plastics.

WEICON RK-1300 can be used in mechanical and apparatus engineering, vehicle construction, tool and mould making, the building and furniture industry and in many other industrial applications.

O-krúžok, lepiaca sada O-krúžok, lepiaca sada
Obsah 1 package(s)
76,37 €
Easy-Mix S 50 Easy-Mix S 50
Obsah 50 ml (53,24 € / 100 ml)
26,62 €
Easy-Mix RK-7200 Easy-Mix RK-7200
Obsah 50 g (97,96 € / 100 g)
48,98 €

Nebezpečenstvo
Resin
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Hardener
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými �

Naposledy prezerané