Easy-Mix RK-7200

Easy-Mix RK-7200

  • 10564050    |    VPE: 1
  • 4024596033453
    • Transparentné, vysoká pevnosť
    • húževnaté a odolné proti úderu
50 g
bez DPH | s DPH
48,98 €

s DPH, + doprava

Obsah: 50 g (97,96 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Easy-Mix RK-7200 is a high strength, solvent-free and fast-curing structural adhesive. It is based on MMA (methyl methacrylate) and has an excellent adhesion on many materials.

Because of the transparent curing, RK-7200 is particularly suitable for transparent joints where the bonding seam should not be visible. This adhesive can also be used for structural bondings where a coloured adhesive would not fi t optically to the construction parts.

Thus, transparent plastics like e. g. acrylic glasss (PMMA) and other materials can be bonded in a clean and appealing way.

Nebezpečenstvo
Resin
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H412 - Škodlivý pre vodné
Hardener
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Naposledy prezerané