Easy-Mix RK-7000
Easy-Mix RK-7000 Verkleben von Magneten auf Polycarbonat

Easy-Mix RK-7000

 • 10565050    |    VPE: 1
 • 4024596021078
  • Pomaly tuhnúce
  • vysoká pevnosť
  • odolnosť na úder
  • so zvyškovou
  • pružnosťou
50 g
bez DPH | s DPH
40,68 €

s DPH, + doprava

Obsah: 50 g (81,36 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

RK-7000 can be used to bond numerous materials such as plastics, metals and ceramics to themselves and among. It is particularly convenient for structural bondings if high-strength connections are required. The adhesive is very viscous and is therefore suitable also for applications on vertical surfaces.

WEICON RK-7000 can be used universally and, for example, in plastics technology, metal construction, car body and vehicle construction, machine construction, electrical engineering, wood processing and in trade show and exhibition construction.

WEICON F WEICON F
Obsah 0.5 kg (120,96 € / 1 kg)
60,48 €
WEICON BR WEICON BR
Obsah 0.5 kg (186,00 € / 1 kg)
93,00 €
WEICON CBC WEICON CBC
Obsah 3 kg (136,58 € / 1 kg)
409,75 €

Nebezpečenstvo
Resin
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H412 - Škodlivý pre vodné or
Hardener
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Naposledy prezerané