Easy-Mix PU-240
Easy-Mix PU-240 Verkleben von verschiedenen Werkstoffen im Ladenbau
Easy-Mix PU-240
Easy-Mix PU-240

Easy-Mix PU-240

 • 10753050    |    VPE: 1
 • 4024596031350
  • Vysoká pevnosť
  • extrémne rýchlo
  • tuhnúce
  • vysoká viskozita
  • doba
  • spracovania cca. 240 sekúnd
50 ml
bez DPH | s DPH
30,24 €

s DPH, + doprava

Obsah: 50 ml (60,48 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Easy-Mix PU-240 structural adhesive is high-strength, extremely fast-curing, highly viscous, and can be sanded and painted over after approx. 30 minutes. It is weather resistant, resistant to chemicals and temperature resistant from -55°C to +125°C (-67 to +257°F) and has a very short pot life of around 240 seconds.

PU-240 can be used to bond numerous materials such as composite materials, plastics, polyurethane, epoxides, polyester, metals, wood and ceramics to themselves and among each other with high tensile, shear and peel strength.

WEICON PU-240 can be used in plastic technology, machine construction, model and mould making, metal construction, ship and boat building, carriage and vehicle construction, trade show and exhibition construction and in many other applications.

Nebezpečenstvo Bez signálneho slova.
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.

H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkost
Hardener
Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Naposledy prezerané