Urethan 60
Urethan 60 Beschichten von Pumpengehäusen

Urethan 60

  • 10516005    |    VPE: 1
  • 4024596023447
    • Tvrdosť Shore: A 60
0,5 kg
bez DPH | s DPH
76,37 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kg (152,74 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Urethanes are 2-component polyurethanes that cure at room temperature to tough rubber-like materials, remaining flexible at temperatures down to even -60°C.

WEICON Urethanes adhere to a variety of materials such as metals, concrete, rubber, wood, fibreglass and many others. They are also suitable as flexible coatings in connection with WEICON Plastic Metal (epoxy) systems.

Due to their low sensitivity to humidity they can also be used for coatings in thin layers and have a remarkably high tensile and tear strength.

Farebná pasta - čierna Farebná pasta - čierna
Obsah 250 g (39,02 € / 100 g)
97,54 €
Urethan 45 Urethan 45
Obsah 0.5 kg (152,74 € / 1 kg)
76,37 €
Urethan 90 SF Urethan 90 SF
Obsah 0.55 kg (138,85 € / 1 kg)
76,37 €

Nebezpečenstvo Bez signálneho slova.
Resin
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.

H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Hardener
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané