Urethan 90 SF

  • 10519005    |    VPE: 1
  • 4024596058814
    • Tvrdosť Shore: D 90
0,55 kg
bez DPH | s DPH
76,37 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.55 kg (138,85 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Urethane 90 SF is a fast-curing and self-levelling casting compound, which cures practically without shrinkage. In addition to its high curing speed as well as high adhesive strength, it also shows permanently high static strength.

The compound is especially suitable for highly precise grouting works, like the casting of ground anchors, sensors, fixing devices or position markings for laser measurement.

Urethane 90 SF adheres to many different materials, such as metal, concrete, rubber, wood, fibreglass as well as many other materials, and it can be used in various areas of industry.

Farebná pasta - čierna Farebná pasta - čierna
Obsah 250 g (39,02 € / 100 g)
97,54 €
Urethan 45 Urethan 45
Obsah 0.5 kg (152,74 € / 1 kg)
76,37 €
Urethan 60 Urethan 60
Obsah 0.5 kg (152,74 € / 1 kg)
76,37 €

Bez signálneho slova. Nebezpečenstvo
Resin
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.

H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkost

Naposledy prezerané