Epoxidové minútové lepidlo
Epoxidové minútové lepidlo
Epoxidové minútové lepidlo "Paddel für den Kanu-Sport
Epoxidové minútové lepidlo
Epoxidové minútové lepidlo
Epoxidové minútové lepidlo

Epoxidové minútové lepidlo

 • 10550024    |    VPE: 1
 • 4024596001056
  • tekuté, samonivelačné
  • veľmi krátka
  • doba spracovateľnosti
  • rýchlo
  • vytvrdzujúce
  • transparentné

:

bez DPH | s DPH
13,91 €

s DPH, + doprava

Obsah: 24 ml (57,96 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Epoxy Minute Adhesive can be used on numerous materials such as metal, plastic, fibre reinforced materials, ceramics, glass, stone and wood.

Epoxy Minute Adhesive is suited for construction and assembly work whenever the use of the WEICON Easy-Mix System is inefficient.

O-krúžok, lepiaca sada O-krúžok, lepiaca sada
Obsah 1 package(s)
76,37 €
Easy-Mix S 50 Easy-Mix S 50
Obsah 50 ml (53,24 € / 100 ml)
26,62 €
Easy-Mix S 50 žltá Easy-Mix S 50 žltá
Obsah 50 ml (57,16 € / 100 ml)
28,58 €

Pozor
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané