Easy-Mix Metal
Easy-Mix Metal Socketing of join and sealing gap between pump housing and adapter
Easy-Mix Metal

Easy-Mix Metal

 • 10652050    |    VPE: 1
 • 4024596020934
  • ideálny pre lepenie kovových
  • dielov
  • samonivelačný
  • hustý
  • rýchlo vytvrdzujúci
50 ml
bez DPH | s DPH
26,62 €

s DPH, + doprava

Obsah: 50 ml (53,24 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Easy-Mix Metal can be used on numerous materials such as metal, plastic, fibre reinforced materials, ceramics, glass, stone and wood.

Suitable for bonds requiring larger tolerances to be bridged and for grouting works.

Epoxidové minútové lepidlo Epoxidové minútové lepidlo
Obsah 24 ml (57,96 € / 100 ml)
od 13,91 €
Easy-Mix S 50 Easy-Mix S 50
Obsah 50 ml (53,24 € / 100 ml)
26,62 €
Easy-Mix S 50 žltá Easy-Mix S 50 žltá
Obsah 50 ml (57,16 € / 100 ml)
28,58 €

Pozor Bez signálneho slova.
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Naposledy prezerané