Hliník-Minútové lepidlo

 • 10552024    |    VPE: 1
 • 4024596061050
  • s hliníkovým plnivom
  • vyplňuje
  • medzery
  • rýchle vytvrdnutie
  • vysoká odolnosť proti
  • odlupovaniu a nárazom

:

bez DPH | s DPH
18,14 €

s DPH, + doprava

Obsah: 24 ml (75,58 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Aluminium Minute Adhesive is an odourless, two-component epoxy adhesive filled with aluminium. It cures fast at room temperature and practically without shrinkage. After curing, the adhesive can be machined (filing, drilling, milling). Aluminium Minute Adhesive is gap-filling and non-dripping (thixotropic) and shows very high tensile, impact and peel strength.

The adhesive is particularly suitable for bonding aluminium and other light metals. It can be used for filling cracks and holes on aluminium housings, for example, and for repairing light alloy wheels.

In order to achieve optimal adhesion, the bonding surfaces should be dry and free from grease or soilings. Scraping or sanding the surfaces before cleaning additionally improves adhesion.

Epoxidové minútové lepidlo Epoxidové minútové lepidlo
Obsah 24 ml (57,96 € / 100 ml)
od 13,91 €
Easy-Mix S 50 Easy-Mix S 50
Obsah 50 ml (53,24 € / 100 ml)
26,62 €
Easy-Mix S 50 žltá Easy-Mix S 50 žltá
Obsah 50 ml (57,16 € / 100 ml)
28,58 €

Pozor Bez signálneho slova.
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Naposledy prezerané