Easy-Mix S 50
Easy-Mix S 50 Verkleben von Filtergehäusen aus Plexiglas (PMMA)
Easy-Mix S 50
Easy-Mix S 50

Easy-Mix S 50

 • 10650050    |    VPE: 1
 • 4024596000059
  • extrémna lepiaca sila
  • hustý
  • samonivelačný
  • veľmi krátka doba
  • spracovateľnosti
  • rýchlo vytvrdzujúci
50 ml
bez DPH | s DPH
26,62 €

s DPH, + doprava

Obsah: 50 ml (53,24 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Easy-Mix S 50 can be used on numerous materials such as metal, plastic, fibre reinforced materials, ceramics, glass, stone and wood.

It is suited for quick repair and maintenance work and is ideal for industrial series production with short cycle times.

WEICON Easy-Mix S 50 can be used in many industrial sectors.

WEICON F WEICON F
Obsah 0.5 kg (120,96 € / 1 kg)
60,48 €
WEICON BR WEICON BR
Obsah 0.5 kg (186,00 € / 1 kg)
93,00 €
WEICON CBC WEICON CBC
Obsah 3 kg (136,58 € / 1 kg)
409,75 €

Pozor
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané