Easy-Mix N 5000
Easy-Mix N 5000 Ausgiessen von Motor-Schaltkasten

Easy-Mix N 5000

  • 10650250    |    VPE: 1
  • 4024596017866
    • takmer bezfarebný/číry, tekutý
    • samonivelačný
    • kratšia doba
    • spracovateľnosti
50 ml
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!
bez DPH | s DPH
20,92 €

s DPH, + doprava

Obsah: 50 ml (41,84 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

Easy-Mix N 5000 is transparent, liquid, self-levelling, has a pot life of 20 minutes and a high adhesive strength.

It can be used for many materials, such as metal, plastic, fiber composites, ceramic, glass, stone and wood. It is suited for connections where a transparate bond is important.

Epoxidové minútové lepidlo Epoxidové minútové lepidlo
Obsah 24 ml (48,29 € / 100 ml)
od 11,59 €
O-krúžok, lepiaca sada O-krúžok, lepiaca sada
Obsah 1 package(s)
63,64 €
Easy-Mix S 50 Easy-Mix S 50
Obsah 50 ml (44,36 € / 100 ml)
22,18 €

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané