Easy-Mix N 50
Easy-Mix N 50 Verkleben verschiedener Aussenanschlüsse für Campingfahrzeuge

Easy-Mix N 50

  • 10650150    |    VPE: 1
  • 4024596000066
    • silná lepiaca schopnosť
    • hustý
    • samonivelačný
50 ml
bez DPH | s DPH
25,10 €

s DPH, + doprava

Obsah: 50 ml (50,20 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Easy-Mix N 50 can be used on numerous materials such as metal, plastic, fibre reinforced materials, ceramics, glass, stone and wood.

It is suited for manufacturing processes with assembly and positioning carried out at different times.

Epoxidové minútové lepidlo Epoxidové minútové lepidlo
Obsah 24 ml (57,96 € / 100 ml)
od 13,91 €
O-krúžok, lepiaca sada O-krúžok, lepiaca sada
Obsah 1 package(s)
76,37 €
Easy-Mix S 50 Easy-Mix S 50
Obsah 50 ml (53,24 € / 100 ml)
26,62 €

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H361 - Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobým

Naposledy prezerané