Fast-Metal
minútové lepidlo
Fast-Metal
minútové lepidlo
Fast-Metal
minútové lepidlo Alufelgen Reparatur

Fast-Metal minútové lepidlo

 • 10551024    |    VPE: 1
 • 4024596001445
  • s vysokým obsahom
  • pevných častíc
  • pasta
  • veľmi krátka doba
  • spracovateľnosti
  • rýchlo vytvrdzujúca
  • vyplňuje medzery
  • zvyšková elasticita

:

bez DPH | s DPH
17,23 €

s DPH, + doprava

Obsah: 24 ml (71,79 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Fast-Metal Minute Adhesive is ideal for repairs and bondings with larger bonding gaps or bigger tolerances. The gap filling properties make it suitable for rough and poorly fitting surfaces but also to fill in cracks, cavities and unlevelled surfaces.

Fast-Metal Minute Adhesive can be used on numerous materials such as metal, plastic, fibre reinforced materials, ceramics, glass, stone and wood.

Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €

Pozor Bez signálneho slova.
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Naposledy prezerané