Opravná tyčinka Meď
Opravná tyčinka Meď
Opravná tyčinka Meď Reparatur einer Kupferleitung

Opravná tyčinka Meď

  • 10530057    |    VPE: 1
  • 4024596012090
    • veľmi rýchlo vytvrdzujúca
    • plnená
    • meďou
    • schválenie pre pitnú vodu

:

bez DPH | s DPH
13,76 €

s DPH, + doprava

Obsah: 57 g (24,14 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Opravná tyčinka Meď je určená pre veľmi rýchle opravy (doba spracovania 3 minúty) trhlín, dier a netesností i na vlhkých a mokrých plochách, ako sú rúrky a kolená, skrutky a príruby, odkvapové žľaby a zvody, nádrže na vodu, výmenníky, rozvody kúrenia, chladiace a klimatizačné systémy. WEICON Opravnú tyčinku Meď je možné používať pri stavbe nádrží a zariadení v potravinárstve, v kozmetickom a farmaceutickom priemysle a v mnohých ďalších oblastiach.
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Titan Opravná tyčinka Titan
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
od 19,81 €

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané