Opravná tyčinka Oceľ
Opravná tyčinka Oceľ
Opravná tyčinka Oceľ Reparatur eines Reglergehäuses aus Stahl

Opravná tyčinka Oceľ

  • 10533057    |    VPE: 1
  • 4024596012236
    • rýchlo vytvrdzujúca
    • plnená oceľou
    • schválenie pre pitnú vodu

:

bez DPH | s DPH
13,33 €

s DPH, + doprava

Obsah: 57 g (23,39 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

Je vhodná obzvlášť pre rýchle a veľmi pevné opravy a lepenie kovových dielov, pre opravy trhlín, otvorov, dier a netesností na strojných dieloch, nádržiach, potrubiach, čerpadlách a plášťoch, opravy zábradlí, na balkónoch a schodištiach. WEICON Opravnú tyčinku Oceľ je možné používať pri výrobe strojov a zariadení, pri stavbe nádrží a zariadení v potravinárstve, v kozmetickom a farmaceutickom priemysle a v mnohých ďalších oblastiach.

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané