Opravná tyčinka Hliník
Opravná tyčinka Hliník
Opravná tyčinka Hliník Reparatur eines Aluminiumgehäuses

Opravná tyčinka Hliník

  • 10534057    |    VPE: 1
  • 4024596012281
    • nekorodujúca
    • plnená hliníkom

:

bez DPH | s DPH
13,76 €

s DPH, + doprava

Obsah: 57 g (24,14 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

Pre rýchle a nekorodujúce opravy a lepenie kovových dielov. Pre opravy trhlín, dier a netesností na prevodovkách a nádržiach, karosériách a modeloch. WEICON Opravnú tyčinku Hliník je možné používať pri stavbe strojov a zariadení, v automobilovom priemysle, pri výrobe prevodoviek, modelov a v mnohých ďalších oblastiach.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané