Opravná tyčinka Aqua
Opravná tyčinka Aqua
Opravná tyčinka Aqua Abdichten eines Siphons

Opravná tyčinka Aqua

  • 10531057    |    VPE: 1
  • 4024596003418
    • pre aplikácie pod vodou
    • plnená keramikou

:

bez DPH | s DPH
13,76 €

s DPH, + doprava

Obsah: 57 g (24,14 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

Ideálna pre rýchle opravy vlhkých a mokrých plôch a pre aplikácie pod vodou. Pre opravu a utesnenie trhlín, otvorov, dier a netesností nádrží na vodu, na benzín, vykurovacích telies, elektrických systémov, sanitárnych zariadení a bazénov. WEICON Opravnú tyčinku Aqua je možné používať v oblasti sanitárneho vybavenia, kúrenia, elektrosystémov, námorných systémov a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané