Opravná tyčinka Nerez
Opravná tyčinka Nerez
Opravná tyčinka Nerez Ausbessern einer Fehlbohrung an einem Edelstahlbefestigungselement

Opravná tyčinka Nerez

 • 10538057    |    VPE: 1
 • 4024596024406
  • nekorodujúca
  • rýchlo vytvrdzujúca
  • plnená
  • nerezovou oceľou
  • schválenie pre pitnú vodu

:

bez DPH | s DPH
19,81 €

s DPH, + doprava

Obsah: 57 g (34,75 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

Pre nekorodujúce opravy a vylepšenia nerezových a ostatných nekorodujúcich kovov, napr. nádrží a nádob, plniacich a baliacich strojov, potrubí, vedení, čerpadiel a skríň. Vďaka rýchlej mechanickej zaťažiteľnosti opravených dielov (cca. 60 minút) je možné vylúčiť nákladné a dlhé prestoje. WEICON Opravnú tyčinku Nerez je možné použiť pri výrobe nádrží a zariadení v potravinárskom, kozmetickom a farmaceutickom priemysle a v mnohých ďalších oblastiach.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané