Opravná tyčinka Multi-Purpose

 • 10539057    |    VPE: 1
 • 4024596058753
  • rýchle vytvrdnutie
  • plnená
  • minerálmi
  • schválenie pre pitnú
  • vodu
  • odolnosť proti teplote
  • -25°C (-13°F) +120°C (+248°F)

:

bez DPH | s DPH
19,81 €

s DPH, + doprava

Obsah: 57 g (34,75 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

Všestranná pre rýchle, trvanlivé, elastické opravy bez zmeny objemu, a opravy na takmer všetkých povrchoch. Opravná tyčinka Multi vyplní a utesní trhliny, otvory, poškodené miesta, netesnosti a praskliny. Môže byť použitá na kovy, drevo, kameň, keramiku, plasty a mnoho ďalších materiálov. Pre jej univerzálnu použiteľnosť je WEICON Opravná tyčinka Multi vhodná pre širokú škálu priemyselných aplikácií, ako aj pre remeselné a domáce použitie.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Titan Opravná tyčinka Titan
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
od 19,81 €

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané