Opravná tyčinka Betón
Opravná tyčinka Betón
Opravná tyčinka Betón Ausbessern einer Dübelbefestigung auf Sichtbeton

Opravná tyčinka Betón

  • 10537057    |    VPE: 1
  • 4024596024369
    • rýchlo vytvrdzujúca
    • plnená keramikou

:

bez DPH | s DPH
13,76 €

s DPH, + doprava

Obsah: 57 g (24,14 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

Špeciálne pre rýchle opravy všetkých betónových, kamenných a keramických povrchov. Vyplňuje a uzatvára trhliny a poškodené miesta v tehlovom, kamennom, betónovom a keramickom murive, v obrubníkoch, na sochách, pomníkoch a ornamentoch, k prídavnému upevňovaniu hmoždiniek, skrutiek a kotiev v interiéri aj exteriéri. WEICON Opravnú tyčinku Betón je možné používať v stavebníctve, záhradníctve, poľnohospodárstve a v mnohých ďalších oblastiach.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané