Opravná tyčinka Drevo
Opravná tyčinka Drevo
Opravná tyčinka Drevo Einkleben eines ausgeschlagenen Scharniers

Opravná tyčinka Drevo

  • 10532057    |    VPE: 1
  • 4024596012182
    • zvyšková elasticita
    • minerálne plnivo

:

bez DPH | s DPH
13,76 €

s DPH, + doprava

Obsah: 28 g (49,14 € / 100 g)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

Pre opravy drevených predmetov s trvalou zostatkovou pružnosťou. Na opravu trhlín, otvorov, alebo vytrhnutých kusov dreva, na utesnenie škár v oknách, dverách a rámoch, na nábytku, na forštách a doskách, na drevených modeloch a hračkách. WEICON Opravnú tyčinku Drevo možno použiť v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle a v mnohých ďalších oblastiach.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané