WEICON B
WEICON B
WEICON B Holding device for printing on WEICON Cable Knives

WEICON B

  • 10050005    |    VPE: 1
  • 4024596002220
    • polotekutá
    • plnená oceľou
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
58,22 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kg (116,44 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON B je vhodná hlavne pre jemné reprodukcie pri výrobe modelov a foriem, na výrobu nástrojov, šablón, meradiel a upínacích prípravkov, na vyplňovanie nerovností a mikropórov na odliatkoch a pre všetky opravy, pri ktorých je výhodou odlievacia masa. WEICON B je možné používať v strojárstve, pri výrobe nástrojov, modelov a foriem a v mnohých ďalších oblastiach.
WEICON F WEICON F
Obsah 0.5 kg (120,96 € / 1 kg)
60,48 €
WEICON F2 WEICON F2
Obsah 0.5 kg (120,96 € / 1 kg)
60,48 €
WEICON BR WEICON BR
Obsah 0.5 kg (186,00 € / 1 kg)
93,00 €

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H360 - Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými

Naposledy prezerané