WEICON A

  • 10000005    |    VPE: 1
  • 4024596001094
    • pasta
    • plnená oceľou
    • certifikované DNV GL
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
45,86 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kg (91,72 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON A má DNV GL certifikát a je zvlášť vhodná pre opravy v námornom priemysle. Je možné ju použiť na odstránenie poškodenia koróziou, na opravu trhlín na nádržiach, na opravu potrubia a ako povrstvenie plášťa strojných dielov. Ďalej je možné ju použiť na výrobu modelov, foriem a nástrojov. Systém epoxidovej živice môže byť použitý v strojárstve, pri výrobe nástrojov, modelov a foriem, rovnako ako v mnohých iných priemyselných oblastiach.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (19,25 € / 100 g)
od 10,97 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (27,65 € / 100 g)
15,76 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (19,25 € / 100 g)
od 10,97 €

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané