WEICON F
WEICON F
WEICON F Ausbesserung eines Alu-Gehäuses

WEICON F

  • 10150005    |    VPE: 1
  • 4024596002411
    • pasta
    • plnená hliníkom
    • nekorozívna
    • nemagnetická
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
60,48 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kg (120,96 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3

WEICON F je veľmi vhodná pre diely z hliníka a jeho zliatin, z magnézia a ďalších ľahkých kovov. WEICON F sa môže používať pre lacné opravy všetkého druhu, pre vyplňovanie nerovností na odliatkoch z ľahkých kovov a pre rekonštrukciu dielov. WEICON F sa môže použiť pri výrobe nástrojov, modelov a foriem a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.
WEICON F2 WEICON F2
Obsah 0.5 kg (120,96 € / 1 kg)
60,48 €
WEICON BR WEICON BR
Obsah 0.5 kg (186,00 € / 1 kg)
93,00 €
WEICON B WEICON B
Obsah 0.5 kg (116,44 € / 1 kg)
58,22 €

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané