WEICON F2
WEICON F2
WEICON F2 Ausfüllen von Löchern in einem Aluminiumgehäuse

WEICON F2

  • 10200005    |    VPE: 1
  • 4024596002503
    • polotekutá
    • plnená hliníkom
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
60,48 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kg (120,96 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON F2 je vhodná pre odlievanie modelov, foriem a šablón, pre opravy pórovitých a poškodených odliatkov, na výrobu prototypov a fixačných dielov, pre odlievanie zápustiek pri kontrole presnosti. WEICON F2 sa môže používať pri výrobe nástrojov, modelov, foriem a v ďalších oblastiach priemyslu.
WEICON F WEICON F
Obsah 0.5 kg (120,96 € / 1 kg)
60,48 €
WEICON BR WEICON BR
Obsah 0.5 kg (186,00 € / 1 kg)
93,00 €
WEICON B WEICON B
Obsah 0.5 kg (116,44 € / 1 kg)
58,22 €

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H360 - Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými

Naposledy prezerané