WEICON C
WEICON C
WEICON C Ausgießen eines Filters

WEICON C

  • 10100005    |    VPE: 1
  • 4024596001100
    • tekutá
    • plnená hliníkom
    • odolná proti
    • vysokým teplotám až do +220°C (+428°F)
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
66,65 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kg (133,30 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

Teplotne odolná a tekutá epoxidová živica vhodná hlavne pre priemyselné využitie. Nekorozívna, nemagnetická, vytvrdzuje prakticky bez zmrštenia. WEICON C je obzvlášť vhodná ako lepidlo pre rozsiahle aplikácie, pre vylievanie foriem a pre výrobu upevnenia prístrojov a nástrojov (napríklad vstrekovacích foriem). Môže byť použitá v oblasti náradia a foriem, rovnako ako v mnohých ďalších priemyselných oblastiach, ktoré sú vystavené vysokej teplotnej záťaži.

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H302 - Škodlivý po požití.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané