WEICON BR
WEICON BR
WEICON BR Repair of a ship propeller
WEICON BR

WEICON BR

  • 10420005    |    VPE: 1
  • 4024596015862
    • pasta
    • plnená bronzom
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
93,00 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kg (186,00 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3

WEICON BR je obzvlášť vhodná pre vyplňovanie nerovností a pre opravy bronzových dielov a odliatkov. WEICON BR môže byť použitá pri výrobe nástrojov, modelov, výrobe foriem a v mnohých ďalších priemyselných aplikáciách.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané