WEICON HP

 • 10390005    |    VPE: 1
 • 4024596058784
  • pastovitá
  • plnená minerálmi
  • odolná proti nárazu
  • stvrdne
  • pod vodou
  • ako aj na mokrých a vlhkých povrchoch
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
126,26 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kg (252,52 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON HP je dvojzložková epoxidová živica s dlhšou dobou tvrdnutia, enormnou rázovou odolnosťou, vysokou zvyškovou elasticitou a odolnosťou proti oderu. Vďaka vysokému predĺženiu po pretrhnutie a pastovitému vyhotoveniu epoxidovej živice sa WEICON HP môže používať na opravy, ako aj ochranu povrchov proti opotrebovaniu a na obloženie zariadení v ťažkých podmienkach. Lepidlo môže vytvárať veľmi dobrú priľnavosť k rôznym materiálom, najmä na mokrých a vlhkých povrchoch, a pod vodou.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané