WEICON Keramik BL
WEICON Keramik BL
WEICON Keramik BL Lochfraß und Lunkerstellen an einem Förderrad einer Schiffspumpe aus Bronze-Guss.
WEICON Keramik BL
WEICON Keramik BL
WEICON Keramik BL

WEICON Keramik BL

 • 10400005    |    VPE: 1
 • 4024596002886
  • tekutá
  • plnená minerálmi
  • extrémne odolná proti
  • opotrebovaniu
  • vysoko teplotne odolná -35°C až do +180°C
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
127,78 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kg (255,56 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Keramik BL je tekutá, roztierateľná, plnená karbidom kremíka a kremičitanom zirkoničitým, teplotne odolná až do +180°C, odolná proti chemikáliám. Ponúka extrémnu ochranu proti opotrebovaniu a oteruvzdornosť. WEICON Keramik BL je zvlášť vhodná pre povrstvenie namáhaných plášťov čerpadiel, ako ochrana pred opotrebovaním pre obyčajné ložiská, sklzy, potrubia, resp. na opravy odliatkov, ventilov a lopatiek dúchadiel. Je vhodné ju použiť pri stavbe strojov, prístrojov, zariadení a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.
WEICON F WEICON F
Obsah 0.5 kg (120,96 € / 1 kg)
60,48 €
WEICON F2 WEICON F2
Obsah 0.5 kg (120,96 € / 1 kg)
60,48 €
WEICON BR WEICON BR
Obsah 0.5 kg (186,00 € / 1 kg)
93,00 €

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H302 + H332 - Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané