GMK 2510
GMK 2510
GMK 2510 Holding device for large-scale metal parts
GMK 2510

GMK 2510

  • 16200690    |    VPE: 1
  • 4024596033156
    • s vysokou priľnavosťou
    • trvalo elastické
    • teplotne stále
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
77,11 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.69 kg (111,75 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

GMK 2510 je dvojzložkové lepidlo na báze polychloroprénu pre celoplošné a trvalo elastické lepené spoje, ktoré sú trvalo vystavené dynamickému zaťaženiu. Výhodou oproti 1-zložkovému kontaktnému lepidlu je výrazne vyššia priľnavosť a vyššia teplotná stálosť. GMK 2510 lepí gumu, kovy, textílie, kožu, penovú gumu (neoprén), CSM (Hypalon), izolačné materiály, materiály s povlakom z PU, drevo a plasty. Spoje sú po vytvrdnutí odolné proti vlhkosti. WEICON GMK 2510 nie je vhodné pre materiály, ako napr. polystyrolová pena, polyetylén, alebo polypropylén, nie je vhodný na mäkkú penu a umelú kožu z PVC.
Epoxidové minútové lepidlo Epoxidové minútové lepidlo
Obsah 24 ml (57,96 € / 100 ml)
od 13,91 €
O-krúžok, lepiaca sada O-krúžok, lepiaca sada
Obsah 1 package(s)
76,37 €
VA 1401 VA 1401
Obsah 30 g (100,33 € / 100 g)
od 30,10 €

Nebezpečenstvo
Adhesive
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410 - Veľ
Activator
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Naposledy prezerané