AL-W

  • 26450040    |    VPE: 1
  • 4024596019983
    • špeciálne mazivo
    • účinné aj pod vodou

:

WEICON AL-W ponúka účinnú ochranu pred agresívnymi kvapalinami, ako je morská, alebo splašková voda, a to pre námornú dopravu, alebo mokré prevádzky. AL-W je vhodné pre mazanie klzných a valivých ložísk, kĺbov, pák, klzných vedení, vretien, vačkových hriadeľov, otvorených prevodoviek, závitovkových prevodoviek, reťazí a lán pre všetky klzné rýchlosti, ktoré sú prípustné pre mazanie tukom.

Bez signálneho slova.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané