Anti-Seize

  • 26000045    |    VPE: 1
  • 4024596000783
    • dlhodobá ochrana proti korózii,
    • zadreniu a opotrebovaniu

:

WEICON Anti-Seize slúži ako ochranný, separačný a mazací prostriedok pre vysoko namáhané prvky. Optimálne vyváženie zložiek a vybrané aditíva umožňujú použitie v mnohých oblastiach. Anti-Seize chráni pred koróziou, zadretím a opotrebovaním, vyhladením povrchu materiálu, oxidáciou a elektrolytickými reakciami (“zvarenie za studena“).WEICON Anti-Seize je odolná proti vysokým teplotám a má mimoriadne dobrý separačný účinok.

Nebezpečenstvo
Paste
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Presspack
H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané