Anti-Seize

  • 26000045    |    VPE: 1
  • 4024596000783
    • dlhodobá ochrana proti korózii,
    • zadreniu a opotrebovaniu

:

bez DPH | s DPH
36,14 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.45 kg (80,31 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Anti-Seize slúži ako ochranný, separačný a mazací prostriedok pre vysoko namáhané prvky. Optimálne vyváženie zložiek a vybrané aditíva umožňujú použitie v mnohých oblastiach. Anti-Seize chráni pred koróziou, zadretím a opotrebovaním, vyhladením povrchu materiálu, oxidáciou a elektrolytickými reakciami (“zvarenie za studena“).WEICON Anti-Seize je odolná proti vysokým teplotám a má mimoriadne dobrý separačný účinok.
Stop hrdzi sprej Stop hrdzi sprej
Obsah 0.4 l (50,65 € / 1 l)
20,26 €
Alu-ochrana brúsiva Alu-ochrana brúsiva
Obsah 0.4 l (32,15 € / 1 l)
12,86 €
WEICON B WEICON B
Obsah 0.5 kg (116,44 € / 1 kg)
58,22 €

Nebezpečenstvo
Paste
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Presspack
H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané