RK-Aktivátor

  • 10562100    |    VPE: 1
  • 4,02E+12
    • Activator for RK-1300/1500

:

bez DPH | s DPH
53,52 €

s DPH, + doprava

Obsah: 100 g

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

Für die prozesssichere Verarbeitung der MMA-Klebstoffe RK-1300 und RK-1500 in Großgebinden (800 g Dose, 330 g Kartusche, 6 kg Dose). Der Aktivator bewirkt die Aushärtung der Klebstoffe und steht in folgenden Gebindegrößen zur Verfügung: 100 ml Pump-Sprüher oder 1 l Flasche.
Vyhladzovací prostriedok Vyhladzovací prostriedok
Obsah 0.5 l (34,46 € / 1 l)
od 17,23 €
Contact Aktivátor Contact Aktivátor
Obsah 150 ml (13,81 € / 100 ml)
20,72 €
CA-Activator Spray AC CA-Activator Spray AC
Obsah 150 ml (13,81 € / 100 ml)
20,72 €

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými �

Naposledy prezerané