RK-Aktivátor

  • 10562100    |    VPE: 1
  • 4024596003517
    • Activator for RK-1300/1500

:

bez DPH | s DPH
52,88 €

s DPH, + doprava

Obsah: 100 g

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

Aktivator (100 ml Pump-Sprüher oder 1 l Flasche) zur Verarbeitung von RK Kartuschen bzw. Großgebinden.

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými �

Naposledy prezerané