WEICON Primer K 200

WEICON Primer K 200

  • 13550225    |    VPE: 1
  • 4024596024796
    • for non-absorbent and painted plastic surfaces
250 ml
Na prípravu nesavých povrchov plastov (ABS, tvrdé PVC, PA6.6, sklolaminát, SMC, PUR), kovov (hliník, oceľ, nerezová oceľ, mosadz, meď, zinok, staniol), lakovaných povrchov, smaltov, keramiky, skla a elastomérov.

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Ško

Naposledy prezerané