WEICON Primer P 400

WEICON Primer P 400

  • 13550425    |    VPE: 1
  • 4024596024819
    • for polyolefins
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
38,87 €

s DPH, + doprava

Obsah: 250 ml (15,55 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

Na prípravu nesavých povrchov nízkoenergetických plastov, napr. PE, PP, TPE a elastomérov (EPDM).
Vyhladzovací prostriedok Vyhladzovací prostriedok
Obsah 0.5 l (34,46 € / 1 l)
od 17,23 €
Contact Aktivátor Contact Aktivátor
Obsah 150 ml (13,81 € / 100 ml)
20,72 €
CA-Activator Spray AC CA-Activator Spray AC
Obsah 150 ml (13,81 € / 100 ml)
20,72 €

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H361 - Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti ale

Naposledy prezerané